IDNEO inicia un projecte cooperatiu per al desenvolupament d’un innovador sistema digital de biòpsia

IDNEO participa en un projecte dins de la Comunitat de “TECNOLOGIES APLICADES A LA SALUT» a la primera convocatòria de Comunitats RIS3CAT, resolta el passat mes de juny, beneficiant 1.300 professionals, 38 empreses i 64 agents del sistema d’R+D, amb una inversió total de 43,8 milions.

Amb el suport proporcionat per la Unió Europea, a través del cofinançament del FEDER, Idneo liderarà el projecte (COMRDI15-1-0022) «Biòpsia 3D per Tomosíntesi» per al desenvolupament d’un innovador sistema digital de biòpsia amb un pressupost de 2.689.368,95€ i amb una ajuda concedida de 1.214.085,57€.

Aquest dispositiu, que possibilitarà la presa de biòpsies de mama en temps real evitant els errors de mostreig, modificarà completament els productes actuals basats en sistemes digitals CCD aportant menys dosi de radiació i un major nivell de precisió en les imatges.

 

En el projecte hi participen:

La presència de 3 centres de recerca que estudien la tecnologia core del prototip, combina perfectament amb la presència d’empreses com IDNEO que aporten al consorci la capacitat tecnològica enfocada a producte final en el sector mèdic, incorporant el resultat de les diferents tecnologies parcialment desenvolupades per IFAE, CNM i FPT.

El projecte inclourà totes les etapes del disseny del producte, des del propi detector passant per l’electrònica de lectura i acabant en el sistema final per biòpsies estereotàxicas de mama en temps real.

BVentura conjuntament amb Idneo, desenvoluparan el prototip d’alt nivell que donarà forma al producte final, a partir de les especificacions clíniques acordades amb la resta de membres del consorci. El SW de gestió del pacient, la interacció de tots els sistemes, tots els mòduls de seguretat funcional del pacient i la investigació per arribar a la realitat del prototip, seran l’objectiu principal.

En línies generals la innovació d’aquest prototip funcional en temps real, resideix en un nou dispositiu de captació Megapix3 d’imatge totalment digital per raigs X basat en detectors de CdTe o de silici, i amb una nova electrònica de lectura mitjançant un nou xip de molt altes prestacions a desenvolupar en el marc d’aquest projecte.

 

La participació d’Idneo en aquest projecte suposarà un benefici per al grup:

• El Grup FICOSA podrà millorar els seus serveis (productes i processos) gràcies a la participació en les activitats de la Comunitat i el benefici repercutirà directament als seus clients proporcionant-los productes i tecnologies més segures i més responsables amb el medi ambient.

• La subvenció rebuda d’ACCIÓ permetrà al Grup FICOSA ocupar una posició referent a nivell internacional en el camp de la mobilitat sostenible. L’ajuda rebuda, així com tot el que comporta el fet que l’Agència per a la Competitivitat de l’empresa (Generalitat de Catalunya) aposti per aquesta investigació, permetrà al Grup FICOSA continuar treballant en la línia iniciada i liderar projectes amb la participació d’empreses catalanes en la línia de l’EC per a un transport eficient, sostenible, net i segur. L’ajuda facilitarà que el projecte es dugui a terme i resulti amb un valor afegit pels components que comportin el portfolio del grup FICOSA.