Idneo col·labora en el projecte GREENTRONICS, obté un ajut dins la primera Convocatòria de Comunitats RIS3CAT

El projecte “GREENTRONICS Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible” ha estat aprovat dins de la Comunitat RIS3CAT “MOBILITAT ECO” amb un pressupost subvencionable de 3,7 milions d’euros i una subvenció global de 1,5 milions d’euros.  El període d’execució global previst és de 3 anys.

Amb aquest projecte es pretén crear una indústria catalana potent per la fabricació de components electrònics per a la eco-mobilitat.

D’aquesta forma l’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar components i productes d’electrònica de potencia per diferents aplicacions que comprenen la mobilitat sostenible:

  •    Per vehicles elèctrics i híbrids amb bateries d’alta tensió, més de 60 V
  •    Per sistemes d’automoció de 48 V (mild híbrids i scooters elèctrics)
  •    Per sistemes alternatius per la mobilitat sostenible